Thursday, June 29, 2017

Practice your Malay

We'll begin with level to level and we hope that you will love it! 

Level 1

Nama saya ialah Joseph Smith. Umur saya empat belas tahun. Saya menolong ibu bapa saya dengan pekerjaan mereka. Saya seorang yang sangat suka membaca Kitab. Saya tahu bahawa hanya melalui doa semua jawapan saya dapat dijawab.

Level 2

Bapa kita di Syurga menciptakan manusia agar mereka memperoleh tubuh dan badan. Dia ingin kita menjadi seperti dia. Dia menciptakan pasangan yang pertama di bumi iaitu Adam dan Hawa. Mereka diberikan perintah agar mereka memperlihatkan iman mereka kepada Tuhan. Tuhan tahu manusia mempunyai kelemahan. Tuhan menyediakan rancangan yang membolehkan kita semua didapati layak berhadapan dengan Dia suatu hari nanti.


We are work on level 3-10

No comments:

Post a Comment

Practice your Malay

We'll begin with level to level and we hope that you will love it!  Level 1 Nama saya ialah Joseph Smith. Umur saya empat belas tah...